تعداد مقالات: 64
1. سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-6


2. نسخه‌شناسی تطبیقی نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-28

محمدعلی خزانه دار لو؛ بهروز سلطانی


3. توالی صفات در زبان فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-21

محمد راسخ مهند؛ طاهره ثمری


4. رویکردی کمینه‌گرا به نوع‌بندی نحوی جملات امری در فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-33

عباسعلی آهنگر؛ حسین مغانی


5. بررسی کارکردهای گفتمانی وجه فعل در غزل پست‌مدرن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

علی صفایی سنگری؛ سمیه قربانپور دلیوند


6. صورت‌های شکسته و فرهنگ‌های فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-33

یوسف بخشی زاده گشتی؛ امید طبیب زاده


7. نقش شاهدهای شعریِ فرهنگ‌ها در تصحیح بیت‌هایی از سنایی و مولوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

مجید منصوری


8. در جستجوی مفهوم دستور آموزشی؛ مطالعه‌ای تاریخی و روش‌شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

محمد جواد هادی زاده؛ رضامراد صحرائی


9. فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-26

محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی


10. سرنام‌های دوسطحی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-42

بشیر جم


11. زنانگیِ نوشتار: دیباچه‌ای بر روش‌شناسی نسبت زبان و جنسیت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-39

بهزاد برکت


12. تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-55

وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی


13. بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-56

مهری روحی؛ بلقیس روشن؛ محمد راسخ مهند


14. تحلیل پیکره‌بنیاد آهنگ گفتار فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-54

وحید صادقی؛ سحر شیخی


15. آموزش واژه به فارسی‏آموزان عرب‏زبان از طریق متون نظم در مقایسه با متون نثر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

شکرالله پورالخاص؛ مهدی خدادادیان؛ سجاد نصیری


16. رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در دو گونۀ غربی و شرقی زبان گیلکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

فریار اخلاقی؛ پونه مصطفوی


17. نمونه‌هایی از بومی‌سازی اسامی خاص در متن کتیبۀ بیستون

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-44

اورنگ ایزدی؛ الناز نگارش


18. فعل در گویش کلاسوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-65

چنگیز مولایی


19. بررسی گفتمان‌نما‌های تأکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-63

یوسف آرام؛ مهرداد مشکین فام


20. بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-71

علی تسلیمی؛ اقبال تسلیمی


21. دستور ساختمدار: شواهدی از گروه اسمی مرکب در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-73

علی صفری


22. زمان دستوریِ جهان‌های ممکن ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-71

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


23. ضرورت تصحیح انتقادی مقدّمة الأدب زمخشری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

علی نویدی ملاطی؛ سید اسماعیل قافله‌باشی؛ سیدعلی قاسم‌زداه


24. مطالعة خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-69

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی


25. ساختار موضوعی افعال دومفعولی در کُردی هورامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-91

جبار میلانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


شماره‌های پیشین نشریه