درباره نشریه

بر اساس مجوز شمارۀ 79387 به تاریخ 1396/2/18 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به  استناد نامۀ شمارۀ 3/18/28751 مورخ 1396/2/17 مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» با صاحب‌امتیازی دانشگاه گیلان، از شمارۀ اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبۀ علمی‌پژوهشی شد. شایان ذکر است این نشریه از مجلۀ ادب‌پژوهی پیشین (https://adab.guilan.ac.ir) تفکیک شده است.

 

اطلاعات مجلۀ زبان فارسی و گویش‌های ایرانی

عنوان مجله

زبان فارسی و گویش‌های ایرانی

شاپا

2476-6585

درجه

درجۀ علمی تأییدشده در کمیسیون نشریات وزارت علوم ISC

حوزۀ موضوعی

مطالعه، تحقیق و شناخت علمی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از جنبه‌های گوناگون، و همچنین دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه

زبان انتشار

مقالۀ کامل: فارسی        چکیدۀ مبسوط: انگلیسی

سال شروع انتشار

بهار 1395

شمارگان سالانه

دوفصلنامه

سردبیر

دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استاد زبان و ادبیات فارسی)

مدیر مسئول

دکتر فیروز فاضلی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی)

محل انتشار

ایران، رشت

نوع انتشار

چاپی- الکترونیکی

ناشر

دانشگاه گیلان

نوع داوری

بسته، حداقل دو داور

وب‌سایت

https://zaban.guilan.ac.ir

محور دسترسی آزاد

  CC-By    

همکاری با انجمن‌ها

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

انجمن زبان‌شناسی ایران

نرم‌افزارهای مشابه یاب

همانندجوی ایرانداک

هزینۀ داوری و  چاپ

400 هزار تومان  (آیین‎نامه دریافت هزینه وزارت علوم)