اخبار و اعلانات

اضافه شدن اعضای هیأت تحریریه

با توجه به ابلاغ وزارت علوم مبنی بر ضرورت اجرای کامل آیین‎نامه اجرایی مجلات، تغییراتی در اعضای هیأت تحریریه مجله «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» برابر آیین‎نامه اجرایی بشرح زیر ایجاد گردید. آقایان دکتر منصور شعبانی از دانشگاه گیلان،  دکتر پارسا یعقوبی جنبه‎سرائی از دانشگاه کردستان، استاد لودویگ پاول از دانشگاه هامبورگ آلمان و استاد گارنیک آساطوریان از دانشگاه روسی – ارمنی (اسلاونی) ایروان، ارمنستان  به اعضای هیأت تحریریه اضافه شدند.

مطالعه بیشتر

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مجله «زبان فارسی و گویش های ایرانی» با «انجمن زبان شناسی ایران»

نشریۀ «زبان فارسی و گویش های ایرانی»  از مرداد 1400 در زمینۀ چاپ مقالات علمی در حوزۀ آموزش زبان، با "انجمن زبان شناسی ایران" تفاهم نامۀ همکاری بنیان نهاده است.

مطالعه بیشتر

اعلام نتیجه ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات کشور در سال 1399

نشریه «زبان فارسی و گویش های ایرانی»  در آخرین ارزیابی علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در سال 1399 حائز رتبه «الف» شد.

مطالعه بیشتر

اعطای رتبه علمی - پژوهشی از شماره اول (بهار و تابستان 1395) نشریه «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» دانشگاه گیلان

 براساس نامة شماره 3/18/28751/ مورخة 1396/2/17 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «زبان فارسی و گویش­ های ایرانی» با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان، از شماره اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید.

مطالعه بیشتر