اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 601
تعداد پذیرش 107

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مشاهده مقاله 93134
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
درصد پذیرش 18 %