اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 618
تعداد پذیرش 117

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مشاهده مقاله 107856
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
درصد پذیرش 19 %