انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مجله «زبان فارسی و گویش های ایرانی» با «انجمن زبان شناسی ایران»

نشریۀ «زبان فارسی و گویش های ایرانی»  از مرداد 1400 در زمینۀ چاپ مقالات علمی در حوزۀ آموزش زبان، با "انجمن زبان شناسی ایران" تفاهم نامۀ همکاری بنیان نهاده است.