دوفصلنامة علمی پژوهشی«زبان فارسی و گویش­های ایرانی»

 

 براساس نامة شماره 3/18/28751/ مورخة 1396/2/17 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «زبان فارسی و گویش­ های ایرانی» با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان، از شماره اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید.

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دوفصلنامة تخصصی «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» به موضوعات عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش‌های ایرانی می‌پردازد و هدف از انتشار آن، مطالعه، تحقیق و شناخت علمی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از جنبه‌های گوناگون، و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است.

قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عمومآً مبتنی بر متون ادبی و علمی زبان فارسی در طول تاریخ هزارسالة آن است، مسائل زبان فارسی و گویش‌های ایرانی امروز نیز هست. مطالعات مرتبط با نسخه‌شناسی و تصحیح متون، مسائل نظری مربوط به فرهنگ‌نویسی، بررسی‌های زبانی بومی‌سروده‌ها، ریشه‌شناسی واژه‌ها و اصطلاحات، واژه‌سازی در متون کلاسیک و مترجَم زبان فارسی، تحلیل شواهد گویشی در متون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش‌های زبان فارسی و گویش‌‌های ایرانی، و تحقیقات مرتبط با حوزه‌های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش های ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است.   

   جهت اطلاع از روند ارزیابی و شرایط پرداخت هزینه‌های پذیرش مقالات در سامانه به اطلاعات نشریه، بخش فرایند پذیرش مقالات مراجعه نمایید.

  

توجه مهم: نویسندگان محترم توجه فرمایید تا زمانیکه از طرف مجله، پیغام واریز مبلغ را دریافت نکرده اید، به هیچ عنوان مبلغی به حساب مجله واریز ننمایید. در غیر اینصورت مجله در قبال برگشت این مبلغ مسئولیتی ندارد.

 

 نویسندگان محترم توجه داشته باشند در هنگام ارسال مقاله به  سامانه ، حتماً مقاله را در برنامه

 word 2003  یا word 2007 ذخیره و ارسال نمایند.

 راهنمای انجام این کار (کلیک نمایید)

 

 

 

نویسندگان محترمی که مقالۀ آنها تاییدیه چاپ مجله را دریافت نموده است، لازم است

چکیده مبسوط انگلیسی و فارسی با شرایط نگارش مدنظر مجله را حداکثر  دو هفته

پس از دریافت پذیرش چاپ مقاله، به ایمیل نشریه ارسال کنند.

ضمناً در صورت بروز مشکلات و احیاناً سؤال، می توانند ازطریق ایمیل مجله با ما در ارتباط باشند.

راهنمای دریافت چکیده مبسوط

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-173 

6. بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی

صفحه 113-128

علی دانشور کیان؛ مریم حسینی لرگانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


7. بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب

صفحه 129-152

فاطمه شیبانی فرد؛ زهره زرشناس؛ محمد مطلبی


8. ضرورتِ تصحیحِ انتقادیِ مقدمه‌الأدبِ زمخشری

صفحه 153-173

علی نویدی ملاطی؛ سید اسماعیل قافله‌باشی؛ سیدعلی قاسم‌زداه