آمار و ارقام
تعداد دوره 6
تعداد شماره‌های منتشرشده 11
تعداد مشاهدۀ مقاله‌ها 83562
تعداد مقاله‌های رسیده 590
تعداد مقاله‌های پذیرش‌شده 93
بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقاله‌های دریافتی 14 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
درصد پذیرش 16درصد

 گزارش خودکار آمار و ارقام فوق 

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله بخش «راهنمای نویسندگان» را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دو فصلنامۀ تخصصی «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» در سال 1395 از نشریه  ادب پژوهی  تفکیک گردید و از شماره اول (بهار و تابستان 1395) با رتبه علمی - پژوهشی، مقالات خود را با موضوع‌های عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش‌های ایرانی قابل انتشار دانست، هدف آن، مطالعه، تحقیق و شناخت علمی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است.

قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عموماً مبتنی بر متون ادبی و علمی زبان فارسی در طول تاریخ هزار سالۀ آن است، مسائل زبان فارسی و گویش‌های ایرانی امروز نیز هست. مطالعات مرتبط با نسخه‌شناسی و تصحیح متون، مسائل نظری مربوط به فرهنگ‌نویسی، بررسی‌های زبانی بومی‎سروده‌ها، ریشه‌شناسی واژه‌ها و اصطلاح‌ها، واژه‌سازی در متون کلاسیک و مترجَم زبان فارسی، و تحلیل شواهد گویشی در متون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش‌های زبان فارسی و گویش‌های ایرانی و تحقیقات مرتبط با حوزه‌های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی با رویکرد در زمانی و هم‌زمانی از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده است.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* نوع اعتبار 
 درجه علمی (وزارت علوم تحقیقات و فناری)  ISC
* توالی انتشار
 دو فصلنامه
* رتبه در ISC
 ضریب تأثیر  0/031   Q4 
* رتبه در وزارت علوم
 الف
* نوع داوری
 دو سو ناشناس
* زبان نشریه
 مقاله کامل: فارسی     چکیده مبسوط: انگلیسی
* نوع انتشار
 چاپی -  الکترونیکی
* نوع دسترسی
 رایگان (تمام متن)  OPEN ACCESS
* هزینه بررسی و انتشار
 دارد
* فرآیند مشابه یابی
  دارد
* تابع قوانین اخلاق
  COPE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در شبکه‎های اجتماعی علمی زیر همراهمان باشید:

Follow us on:  1

  Academia 

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1400 

نشریات مرتبط