آمار و ارقام
تعداد دوره 8
تعداد شماره‌های منتشرشده 15
تعداد مشاهدۀ مقاله‌ها 129885
تعداد مقاله‌های رسیده 660
تعداد مقاله‌های پذیرش‌شده 134
بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقاله‌های دریافتی 26 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
درصد پذیرش 20درصد

 گزارش خودکار آمار و ارقام فوق 

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله بخش «راهنمای نویسندگان» را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دو فصلنامۀ تخصصی «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» در سال 1395 از نشریۀ ادب‌پژوهی تفکیک گردید و از شماره اول (بهار و تابستان 1395) با رتبۀ علمی‌پژوهشی، مقاله‌های خود را با موضوع‌های عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش‌های ایرانی منتشر کرد. هدف آن، مطالعه، تحقیق و شناخت علمی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است.

قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عموماً مبتنی بر متون ادبی و علمی زبان فارسی در طول تاریخ هزارسالۀ آن است، مسائل زبان فارسی و گویش‌های ایرانی امروز نیز هست. مطالعات مرتبط با نسخه‌شناسی و تصحیح متون، مسائل نظری مربوط به فرهنگ‌نویسی، بررسی‌های زبانی بومی‌سروده‌ها، ریشه‌شناسی واژه‌ها و اصطلاح‌ها، واژه‌سازی در متون کلاسیک و مترجَم زبان فارسی و تحلیل شواهد گویشی در متون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش‌های زبان فارسی و گویش‌های ایرانی و تحقیقات مرتبط با حوزه‌های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی با رویکرد در زمانی و هم‌زمانی از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده است.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* نوع اعتبار 
 درجه علمی (وزارت علوم تحقیقات و فناری)  ISC
* توالی انتشار
 دو فصلنامه
* رتبه در ISC
 ضریب تأثیر  0/138   Q3 
* رتبه در وزارت علوم
 ب
* نوع داوری
 دو سو ناشناس
* زبان نشریه
 مقاله کامل: فارسی     چکیده مبسوط: انگلیسی
* نوع انتشار
 چاپی-  الکترونیکی
* نوع دسترسی
 رایگان (تمام متن)  OPEN ACCESS
* هزینه بررسی و انتشار
 دارد
* فرآیند مشابه‌یابی
  دارد (ایرانداک)
* تابع قانون‌های اخلاق
  COPE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در شبکه‌های اجتماعی علمی زیر همراهمان باشید:

Follow us on:  1

  Academia 

دسترسی به مقاله‌های این سایت آزاد است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شرایط پرداخت هزینه‌های ثبت مقالات در سامانه:  برابر  بند اول آیین نامه ابلاغی مورخه 1401/2/24 به شماره 40879 و مبنی بر تعیین هزینه پردازش مقاله، این نشریه از تاریخ 25 اسفند 1402 مبلغ 600 هزار تومان بابت هزینه بررسی، آماده سازی و چاپ هر مقاله دریافت می‌نماید.

نشریه  «زبان فارسی و گویش های ایرانی»، از دسترسی آزاد پیروی می‌کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همۀ مقاله‌های منتشر شدۀ آن وجود ندارد.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1402 (پیاپی 15) 

بحثی در صحت و سقم انتساب منظومۀ خسرونامه

صفحه 93-113

10.22124/plid.2024.24954.1643

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی


محدودیت عملکرد فرایند هماهنگی واکه‌ای در زبان فارسی

صفحه 223-240

10.22124/plid.2023.25030.1647

پرویز قاسمی؛ محمدرضا احمدخانی؛ عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا


ابر واژگان

نشریات مرتبط