آمار و ارقام
تعداد دوره 7
تعداد شماره‌های منتشرشده 13
تعداد مشاهدۀ مقاله‌ها 102019
تعداد مقاله‌های رسیده 606
تعداد مقاله‌های پذیرش‌شده 107
بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقاله‌های دریافتی 27 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
درصد پذیرش 18درصد

 گزارش خودکار آمار و ارقام فوق 

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله بخش «راهنمای نویسندگان» را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دو فصلنامۀ تخصصی «زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» در سال 1395 از نشریۀ ادب‌پژوهی تفکیک گردید و از شماره اول (بهار و تابستان 1395) با رتبۀ علمی‌پژوهشی، مقاله‌های خود را با موضوع‌های عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش‌های ایرانی منتشر کرد. هدف آن، مطالعه، تحقیق و شناخت علمی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است.

قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عموماً مبتنی بر متون ادبی و علمی زبان فارسی در طول تاریخ هزارسالۀ آن است، مسائل زبان فارسی و گویش‌های ایرانی امروز نیز هست. مطالعات مرتبط با نسخه‌شناسی و تصحیح متون، مسائل نظری مربوط به فرهنگ‌نویسی، بررسی‌های زبانی بومی‌سروده‌ها، ریشه‌شناسی واژه‌ها و اصطلاح‌ها، واژه‌سازی در متون کلاسیک و مترجَم زبان فارسی و تحلیل شواهد گویشی در متون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش‌های زبان فارسی و گویش‌های ایرانی و تحقیقات مرتبط با حوزه‌های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی با رویکرد در زمانی و هم‌زمانی از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده است.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* نوع اعتبار 
 درجه علمی (وزارت علوم تحقیقات و فناری)  ISC
* توالی انتشار
 دو فصلنامه
* رتبه در ISC
 ضریب تأثیر  0/031   Q4 
* رتبه در وزارت علوم
 ب
* نوع داوری
 دو سو ناشناس
* زبان نشریه
 مقاله کامل: فارسی     چکیده مبسوط: انگلیسی
* نوع انتشار
 چاپی-  الکترونیکی
* نوع دسترسی
 رایگان (تمام متن)  OPEN ACCESS
* هزینه بررسی و انتشار
 دارد
* فرآیند مشابه‌یابی
  دارد
* تابع قانون‌های اخلاق
  COPE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در شبکه‌های اجتماعی علمی زیر همراهمان باشید:

Follow us on:  1

  Academia 

 

دسترسی به مقاله‌های این سایت آزاد است.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

تکیه واجی در زبان گیلکی

10.22124/plid.2022.21627.1591

وحید صادقی؛ هاجر اصغرپور


ابر واژگان

نشریات مرتبط