نسبت گونه‌های موسوم به تاتی خلخال با زبان تالشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس. دانشگاه فرهنگیان

10.22124/plid.2023.24827.1639

چکیده

در مقالۀ پیشِ رو، تالشی شمالی، مرکزی و جنوبی را با زبانِ شاهرود خلخال در استانِ اردبیل، در هفت روستای اسکستان، شال، درو، کرین، کلور، گیلوان و لرد، به صورت هم‌زمانی سنجیده‌ایم. این روستاها در غرب استان گیلان، آن سوی رشته‌کوه تالش جای دارند. سنجش برپایۀ ویژگی‌های آوایی، ساخت‌واژی، نحوی و نیز واژگانی است. داده‌ها افزون‌بر پژوهش کتابخانه‌ای از پژوهش میدانی نیز به دست آمده‌است. هدف مقاله نشان دادن نسبت گونه‌های موسوم به تاتی رایج در شاهرود خلخال با گویش‌های مختلف تالشی است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا زبان این روستاها را می‌توان با گویش‌های سه‌گانۀ تالشی در یک دسته قرار داد یا خیر؟ اگر می‌توان، این دسته‌بندی چگونه می‌تواند باشد؟ براساس داده‌های این مقاله زبان پنج روستا از هفت روستاهای بررسی‌شده در این مقاله؛ اسکستان، شال، درو، کلور و گیلوان را می‌توان با تالشی جنوبی در یک دسته قرار داد اما زبان دو روستای کرین و لرد تفاوت‌هایی با پنج روستای دیگر شاهرود و نیز تالشی جنوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Species kinship of Tati Language Dialect with Taleshi Language

نویسنده [English]

  • Ali Nosrati Siyahmazgi
چکیده [English]

In the leading article, Researcher has considered Northern, Central and Southern Taleshi with Tati language of Shahroud in Ardebil province in 7 villages as Askestan, Shal, Derav, Karen, Ckolour, Guilavan and Lerd simultaneously. these villages are placed in the western part of Guilan exactly beyond Talesh Mountains. the survey is based on phonetic, morphological, syntactic, and lexical characteristics. theis survey is basic linguistic features and surely differences. Data are obtained in both library research and local investigations. the purpose of research is illustrated the ratio of Tati's khalkhal variants known as Tati Common in Khalkal of Shahroud with variety dialects in Taleshi. the article is following to answer the question" Whether the researcher is allowed to categorize the language of these villages with Tati's triple dialects or not? If so, what is this categorizing purpose? based on the survey data,, it's possible to put these five villages of language, such as: Askestan, Shal, Derav, Kolour, and Guilavan, with Southern Taleshi in one division but the other second languages of kerin and Lerd have some differences with other five village's languages in Shahroud and Southern Taleshi,, too.

key words: Comparative Linguistics, Iranian Languages, Taleshi, Tati's language of Shahroud in Khalkhal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Languages
  • Dialectology
  • Taleshi
  • Tati language of Shahroud in Khalkhal