موضوعات = پژوهشی
مقایسه کنش های گفتاری درخواست و عذرخواهی در تعاملات دانشجویان یک زبانه فارسی و دوزبانه ترکی – فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22124/plid.2023.23116.1616

سیده زهره علوی؛ آمنه زارع


اطلس زبانی استان بوشهر و تعیین مرز همگویی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1402

10.22124/plid.2023.22717.1612

اله کرم عاملی؛ علی ربیع؛ زهرا باباسالاری


میزان زایایی وند‌های اشتقاقی در زبان کردی سورانی، رویکرد پیکره‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22124/plid.2023.23607.1622

سیده ساره صادقی؛ نجم الدین براخاصی؛ ابراهیم بدخشان


فارسی‌ستیزی در یک سدة اخیر در افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22124/plid.2023.24197.1626

محرم رضایتی کیشه خاله؛ بسم الله برهانی


پیشنهادی در بارۀ معنی و اشتقاق دو واژه از فرگرد دوم وندیداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22124/plid.2023.24307.1629

چنگیز مولایی


اعتبارِ تاریخیِ زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 7-23

10.22124/plid.2022.22276.1603

موسی محمودزهی


تکیه واجی در زبان گیلکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 51-75

10.22124/plid.2022.21627.1591

وحید صادقی؛ هاجر اصغرپور


نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-123

10.22124/plid.2022.21376.1584

سیده زینب مهدویان؛ منصور شعبانی؛ مریم دانای طوس


ساخت رویداد افعال پیشوندی در کردی کرمانجی گیلان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 147-171

10.22124/plid.2022.22691.1611

ایران زمانی سیبنی؛ روح الله مفیدی


پراکندگی زبانی در استان مرکزی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 203-216

10.22124/plid.2023.22965.1615

ذبیح اله کمیجانی بزچلویی؛ مریم سادات غیاثیان؛ مرتضی طاهری اردلی


فعل در گویش کتولی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 265-287

10.22124/plid.2023.22041.1601

سعید وحیدفر؛ فرح زاهدی؛ فاطمه جدلی


بررسی تلفظ اسم‌های جمعِ دارای واکۀ پایانی در گویش قاینی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 29-54

10.22124/plid.2022.20394.1548

بشیر جم؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری


بررسی انواع امکانات تکریمی در فارسی میانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 55-79

10.22124/plid.2021.16987.1467

فریبا صبوری؛ الهام ایزدی


بررسی معنایی فعلهای وجهی گیلکی (گونۀ سیاهکلی)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 81-107

10.22124/plid.2022.20678.1562

نرجس بانو صبوری؛ شهلا شریفی


متن‏‌شناسی تحریمةالقلم و تصحیح ابیاتی از آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 187-210

10.22124/plid.2022.21317.1583

محمود رحیمی؛ محمدکاظم یوسف پور