کلیدواژه‌ها = گویش‌های ایرانی
تعداد مقالات: 3
1. فعل در گویش کلاسوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-65

چنگیز مولایی


2. ریشه‌شناسی چند واژۀ کهن از گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-168

اسفندیار طاهری


3. فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-26

محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی