نویسنده = منصور شعبانی
نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-123

10.22124/plid.2022.21376.1584

سیده زینب مهدویان؛ منصور شعبانی؛ مریم دانای طوس


گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-23

10.22124/plid.2020.13982.1385

الهه جهان پناه؛ منصور شعبانی