کلیدواژه‌ها = مازندرانی
بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-195

10.22124/plid.2020.15665.1439

محمد واخیده؛ محمد امین صراحی؛ مریم دانای طوس


تأثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی (گونۀ ساروی)

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 245-263

10.22124/plid.2020.15042.1423

محسن جعفرزاده کرچنکی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده کاسمانی