نویسنده = �������������� ��������������
میزان زایایی وند‌های اشتقاقی در زبان کردی سورانی، رویکرد پیکره‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22124/plid.2023.23607.1622

سیده ساره صادقی؛ نجم الدین براخاصی؛ ابراهیم بدخشان


ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

10.22124/plid.2021.20330.1547

فرانک نادری؛ ابراهیم بدخشان؛ اکرم کرانی