دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش شاهدهای شعریِ فرهنگ‌ها در تصحیح بیت‌هایی از سنایی و مولوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

مجید منصوری


2. در جستجوی مفهوم دستور آموزشی؛ مطالعه‌ای تاریخی و روش‌شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

محمد جواد هادی زاده؛ رضامراد صحرائی


3. آموزش واژه به فارسی‏آموزان عرب‏زبان از طریق متون نظم در مقایسه با متون نثر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

شکرالله پورالخاص؛ مهدی خدادادیان؛ سجاد نصیری


4. رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در دو گونۀ غربی و شرقی زبان گیلکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

فریار اخلاقی؛ پونه مصطفوی


5. ضرورت تصحیح انتقادی مقدّمة الأدب زمخشری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

علی نویدی ملاطی؛ سید اسماعیل قافله‌باشی؛ سیدعلی قاسم‌زداه


6. نظام «فعل» در گویش «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی»، نظام مطابقۀ «انشقاقی»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

شادی داوری؛ شکوفه جعفری؛ خدیجه رجبی


7. بررسی واج‌های گونة زبانی براهوییِ رودبار جنوب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

فاطمه شیبانی فرد؛ زهره زرشناس؛ محمد مطلبی


8. زبان و فرهنگ بررسی تطبیقی مضامین فرهنگی در کتاب های آموزش زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

علی دانشور کیان


شماره‌های پیشین نشریه