نویسنده = ���������������� �������� ��������
نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-123

10.22124/plid.2022.21376.1584

سیده زینب مهدویان؛ منصور شعبانی؛ مریم دانای طوس