نویسنده = ������������ ��������
ترکیب‌ درون‌مرکز غیرفعلی در لکی الشتری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

10.22124/plid.2021.20330.1547

فرانک نادری؛ ابراهیم بدخشان؛ اکرم کرانی