نویسنده = ���������� ����������
بررسی استعاره‌های خشم در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی در چهارچوب شناختی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-56

10.22124/plid.2018.3074

مهری روحی؛ بلقیس روشن؛ محمد راسخ مهند