نویسنده = �������������� ����������
فعل در گویش کلاسوری

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 43-65

چنگیز مولایی