کلیدواژه‌ها = جایگاه هجا
تعداد مقالات: 1
1. تعامل عوامل نوایی در برجسته‌سازی هجاها در واژه‌های فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-55

وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی