نویسنده = ���������� �������� ��������
مقایسه کنش های گفتاری درخواست و عذرخواهی در تعاملات دانشجویان یک زبانه فارسی و دوزبانه ترکی – فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22124/plid.2023.23116.1616

سیده زهره علوی؛ آمنه زارع