نویسنده = ���������� ������������ ����������
ساخت رویداد افعال پیشوندی در کردی کرمانجی گیلان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401

10.22124/plid.2022.22691.1611

ایران زمانی سیبنی؛ روح الله مفیدی