نویسنده = �������� ���������� ������������
تحلیل نشانگرهای کلامی و سبکی در گفتمان حقوقی دادگاه‌های انقلاب

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 231-244

10.22124/plid.2021.14336.1398

فرنگیس عباس زاده؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی