نویسنده = �������������������� ��������
آموزش واژه به فارسی‌آموزان عرب‏زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 63-83

10.22124/plid.2019.11711.1319

شکرالله پورالخاص؛ مهدی خدادادیان؛ سجاد نصیری