نویسنده = ������������ �������� ��������
کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 113-126

10.22124/plid.2019.10958.1296

شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری