نویسنده = ������ ���������� ����������������
بررسی رده‌شناسی ترتیب سازه‌ها در گویش لری ممسنی

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 211-230

10.22124/plid.2021.19503.1530

مریم محمدی؛ آمنه زارع؛ محمدحسین شرف زاده