نویسنده = ������������ ����������������
ویژگی‌های آوایی شمال غربی در گیلکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 147-161

10.22124/plid.2017.2479

اسفندیار طاهری؛ الهه حسینی ماتک