نویسنده = ���������� ���������� ��������
نگاهی تاریخی به صورت‌های بیان وجه اجازه درگیلکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 237-263

10.22124/plid.2023.23511.1620

الهه حسینی ماتک؛ مجتبی منشی زاده؛ احسان چنگیزی