نویسنده = �������������� ��������
ساختار موضوعی افعال دومفعولی در کُردی هورامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 67-91

جبار میرانی؛ غلامحسین کریمی دوستان