داوران

 

 باسمه تعالی

 

خدمت ارزیابان محترم نشریه «زبان فارسی و گویشهای ایرانی»

احتراماً نکاتی درباره شیوه ارزیابی تقدیم می‌شود:

1- فرم ارزیابی مقالات، مهم‌ترین فرم برای ارزیابی مقاله است لذا تکمیل آن اولویت دارد.

2- اگر غیر از فرم فوق، توضیحات دیگری برای نویسنده یا سردبیر دارید، در خانه‌های مربوط  مرقوم فرمایید. بدیهی است توضیحات مربوط به نویسنده، بعد از تأیید سردبیر به دست نویسنده خواهد رسید.

3- در صورتی که قصد دارید در حاشیة مقاله نکته‌ای بنویسید فایل مقاله را دریافت (دانلود) کرده و روی آن حاشیه نویسی (کامنت) گذاشته و سپس فایل مذکور را در قسمت مربوطه بارگزاری (آپلود) و ارسال فرمایید.

با تشکر: دفتر مجلة زبان فارسی و گویش های ایرانی