دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تکیه واجی در زبان گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22124/plid.2022.21627.1591

وحید صادقی؛ هاجر اصغرپور


نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22124/plid.2022.21376.1584

سیده زینب مهدویان؛ منصور شعبانی؛ مریم دانای طوس


تحلیل ریزنحوبنیان حروف اضافۀ فضایی در زبان تاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22124/plid.2022.21602.1590

زهره سادات ناصری