دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مقایسه کنش های گفتاری درخواست و عذرخواهی در تعاملات دانشجویان یک زبانه فارسی و دوزبانه ترکی – فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22124/plid.2023.23116.1616

سیده زهره علوی؛ آمنه زارع


اطلس زبانی استان بوشهر و تعیین مرز همگویی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1402

10.22124/plid.2023.22717.1612

اله کرم عاملی؛ علی ربیع؛ زهرا باباسالاری