نویسنده = ���������� �������� ����������
ردیابی 35 رباعی منسوب به مولانا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهن‎تر

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 51-77

10.22124/plid.2021.17341.1480

مهناز نظامی عنبران؛ رحمان مشتاق مهر؛ یدالله نصراللهی