نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 213-234

10.22124/plid.2020.14995.1420

بهروز قسمت پور؛ علی رضاقلی فامیان؛ سیف الله ملایی پاشایی