نویسنده = ���������� �������� ��������
نفی بند و غیرِبند در زبان گیلکی (گونه‌ی لاهیجانی) از منظر رده‌شناختی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-123

10.22124/plid.2022.21376.1584

سیده زینب مهدویان؛ منصور شعبانی؛ مریم دانای طوس


بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-195

10.22124/plid.2020.15665.1439

محمد واخیده؛ محمد امین صراحی؛ مریم دانای طوس